Tweens, fritid og trivsel

Tweens, fritid og trivsel

En rapport med fokus på trivsel i fritidslivet blandt børn i 3.-6. klasse

Rapporten tegner et billede af, hvad børn i 3.-6. klasse bruger deres fritid på, hvordan de trives generelt og med et særligt fokus på børns fritidsliv og deres trivsel i fritidslivet.

Undersøgelsen baserer sig på en survey med 1450 besvarelser fra elever i 3.-6. klasse fordelt på 13 skoler i Danmark. Dette suppleres med otte fokusgruppeinterviews med 24 elever i alt. Desuden har 681 forældre også besvaret en survey og 12 forældre har deltaget i interviews for at supplere med et forældreperspektiv.

Rapporten søger blandt andet at blive klogere på, hvad der er vigtigt for børn til deres fritidsaktiviteter, og om de trives til deres fritidsaktiviteter. I forhold til trivselsparametre er der sat fokus på drilleri og mobning, ensomhed og stress.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Mary Fonden for parterne bag Antibulli; Mary Fonden, MH24 -Mikkel mod Mobning, Red Barnet og TrygFonden.