E-sport & Bevægelse

E-sport & Bevægelse

Kan e-sport kobles sammen med konkret fysisk aktivitet blandt børn og unge i foreningslivet?

Hvis svaret på dette spørgsmål er ‘ja’ – hvad er så de optimale redskaber og fremgangsmåder?

Disse store spørgsmål bliver nu forsøgt besvaret i den hidtil største danske undersøgelse af koblingen mellem esport og fysisk aktivitet.

DIF er primus motor på undersøgelsen med støtte fra Novo Nordisk Fonden, som har bidraget til projektet med 3.296.000 kroner over en projektperiode på 2,5 år. Det er Center for Ungdomsstudier, som står for data- og vidensindsamlingen i en lang række foreninger og organisationer.

Konkret har projektet – med specifikt afsæt i aldersgruppen 10-15 år – til formål at indsamle viden og på baggrund heraf udvikle funktionelle modeller og redskaber, der kan hjælpe esportsforeninger under DIF med at øge antallet af timer med fysisk aktivitet i forbindelse med esportstræningen, bygge naturlige broer mellem esportsudøvere og analoge idrætsaktiviteter samt at nå ud til en gruppe af børn og unge, som kun i begrænset omfang tidligere har haft kontakt til foreningslivet.