FOREDRAG - FRITID OG FORENINGSLIV

FOREDRAG - FRITID OG FORENINGSLIV

 

CUR tilbyder foredrag på baggrund af følgende undersøgelser og projekter:

 

“Det handler også om andet end at vinde”

Unge, idræt, frafald og fastholdelse.

Intentionen med oplægget er at klæde ledere- og ungdomstrænere endnu bedre på til opgaven med at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer, der er præget af en solid faglighed såvel inden for som uden for banen. Det er nemlig i sådanne miljøer, at vi fastholder nutidens idrætsudøvere og former de fremtidige trænere, der i de kommende årtier skal træne de mange drenge og piger, der også i fremtiden vælger at dyrke idræt i en forening.

 

Gode idrætsmiljøer for piger

Unge piger, idræt, fastholdelse og trivsel.

I foredraget vil præsenteres en række centrale pointer ift. unge pigers hverdagsliv, motiver for sport, prioriteringer i hverdagen, årsager til fravalg af sporten, samt give en række bud på, hvad man som træner og klub/forbund kan optimere på i ønsket om at skabe en bedre idrætsmiljøer for piger.

 

Fritids- og ungdomsklubber i en version 2.0

Klubberne er nødt til at gentænke klubprojektet, samt sætte ord på hvad det egentlig er, man som klubmedarbejder kan i samværet med børn og unge

I foredraget vil der blive sat fokus på, hvilke klubber børn og unge efterspørger, vigtigheden af at formulere et klubpædagogisk DNA, sammenhængen mellem struktur og pædagogik, samt vigtigheden af, at der i klubberne etableres såkaldte ”strukturerede frirum”.

 

I gamle dage gik man til fodbold og spejder for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere!

Nye generationers forventninger til foreningslivet.

Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar!

 

Muligheder i den åbne skole for såvel skole som foreninger

“Det skal skabe værdi for såvel skolen som foreningen” – perspektiver på muligheder ved ‘Åben Skole’.

I oplægget vil der blive introduceret til en række grundlæggende forudsætninger for at samarbejdet kan lykkedes, så det skaber værdi for alle de involverede parter og ikke mindst eleverne.