FOREDRAG OM FRITID OG FORENINGSLIV

FOREDRAG OM FRITID OG FORENINGSLIV

CUR har en omfattende viden om betydningen af fritids- og foreningslivet for børn og unge.

CUR tilbyder foredrag på baggrund af undersøgelser og projekter. Se nogle eksempler her. 

“Det handler også om andet end at vinde”

Unge, idræt, frafald og fastholdelse.

Intentionen med oplægget er at klæde ledere- og ungdomstrænere endnu bedre på til opgaven med at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer, der er præget af en solid faglighed såvel inden for som uden for banen. Det er nemlig i sådanne miljøer, at vi fastholder nutidens idrætsudøvere og former de fremtidige trænere, der i de kommende årtier skal træne de mange drenge og piger, der også i fremtiden vælger at dyrke idræt i en forening.

 

Gode idrætsmiljøer for piger

Unge piger, idræt, fastholdelse og trivsel.

I foredraget vil præsenteres en række centrale pointer ift. unge pigers hverdagsliv, motiver for sport, prioriteringer i hverdagen, årsager til fravalg af sporten, samt give en række bud på, hvad man som træner og klub/forbund kan optimere på i ønsket om at skabe en bedre idrætsmiljøer for piger.

 

Fritids- og ungdomsklubber i en version 2.0

Klubberne er nødt til at gentænke klubprojektet, samt sætte ord på hvad det egentlig er, man som klubmedarbejder kan i samværet med børn og unge

I foredraget vil der blive sat fokus på, hvilke klubber børn og unge efterspørger, vigtigheden af at formulere et klubpædagogisk DNA, sammenhængen mellem struktur og pædagogik, samt vigtigheden af, at der i klubberne etableres såkaldte ”strukturerede frirum”.

 

I gamle dage gik man til fodbold og spejder for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere!

Nye generationers forventninger til foreningslivet.

Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar!

 

Muligheder i den åbne skole for såvel skole som foreninger

“Det skal skabe værdi for såvel skolen som foreningen” – perspektiver på muligheder ved ‘Åben Skole’.

I oplægget vil der blive introduceret til en række grundlæggende forudsætninger for at samarbejdet kan lykkedes, så det skaber værdi for alle de involverede parter og ikke mindst eleverne.