FOREDRAG OM UNGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL

FOREDRAG OM UNGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL

CUR's medarbejdere har omfattende viden om unges hverdagsliv og trivsel. Vi tilbyder foredrag målrettet foreninger og arbejdspladser.

Et foredrag kan fx tage udgangspunkt i nedenstående temaer.

Ung i en præstationskultur

Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at støtte unge, så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.

 

Det er vigtigt at være en succes … Men det er bare ikke altid, at det lykkes!

Vi har i denne undersøgelse valgt at gå udenom en række af de områder af gymnasie- og ungdomslivet, hvor der i forvejen findes en stor mængde viden – lektielæsningsfrekvens, rusmidler, medier, sundhed mv. og har i stedet valgt at fokusere på følgende fem temaer, som i nogen grad er underbelyst inden for forskningen på gymnasieområdet: Fritidsaktiviteter, Fester, ”Friends”, Forældre og andre ”voksne” samt Fremtidsforventninger.

 

Børneliv version 2.0

Et oplæg med fokus på tweens, fritidsliv og trivsel. Hvad kendetegner aldersgruppen i 3.-5. klasse? Hvad optager dem? Hvordan ser deres fritidsliv ud? Hvilke voksne efterspørger de?

I foredraget vil vi forsøge at give en karakteristik af en aldersgruppe, der kan være svær at indfange og og svær at kommunikere med som voksen. Der vil være fokus på betydningen af familie, venner, valg (og fravalg) af fritidsaktiviteter, livet i det virtuelle rum; hvad der opleves her er nemlig vigtigt. Samtidig fokuseres der på, hvad forældre og andre ”tror” der er vigtigt for børnene – og der er ikke nødvendigvis noget sammenfald!

 

Unges trivsel og robusthed

“De opfører sig pænt, men de har det ikke særlig godt” – et oplæg med fokus på unges trivsel og robusthed.

I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktorer, der har betydning for, at danske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og livsduelige unge – herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voksne, som har en direkte betydning for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, der gør, at de har mod på at give sig i kast med ungdomslivet.

 

Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret

Et foredrag med perspektiver på den gode voksne.

Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre, lærere, pædagoger m.v. kan fremstå som en signifikant voksen i børns og unges liv. Hvordan kan man påtage sig funktionen som såvel en relevant samtalepartner som normsætter for børn og unge – samtidig med, at man som voksen også selv oplever, at der er mange ting til forhandling – herunder det forhold, at man i nogen udstrækning spiller på den samme kulturelle spilleplade som de unge, man forsøger at være noget for?