I GAMLE DAGE GIK MAN TIL FODBOLD OG SPEJDER FOR AT VÆRE SAMMEN MED SINE VENNER – DET GØR MAN IKKE MERE!

I GAMLE DAGE GIK MAN TIL FODBOLD OG SPEJDER FOR AT VÆRE SAMMEN MED SINE VENNER – DET GØR MAN IKKE MERE!

Nye generationers forventninger til foreningslivet

Med afsæt i en kort introduktion til aktuelle ungdomskulturelle strømninger og en række undersøgelser omkring det frivillige arbejde med børn og unge, sættes der i foredraget fokus på, hvad der gør, at børn og unge melder sig ind og ud af frivillige organisationer.

Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar!