PROBLEMET MED VENNER ER, AT DE JO ALTID GIVER ÉN RET

PROBLEMET MED VENNER ER, AT DE JO ALTID GIVER ÉN RET

Et foredrag med perspektiver på den gode voksne

Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre, lærere, pædagoger m.v. kan fremstå som en signifikant voksen i børns og unges liv. Hvordan kan man påtage sig funktionen som såvel en relevant samtalepartner som normsætter for børn og unge – samtidig med, at man som voksen også selv oplever, at der er mange ting til forhandling – herunder det forhold, at man i nogen udstrækning spiller på den samme kulturelle spilleplade som de unge, man forsøger at være noget for?