’Vi vil mere end lære trosbekendelsen udenad!’

’Vi vil mere end lære trosbekendelsen udenad!’

Om dialogiske tilgange i konfirmandforløbet

Religionspædagogisk forskning viser at tro udvikles i dialog og at det ikke er nok at lære trosbekendelsen udenad. Som ung har man brug for både at kunne afklare sig og at kunne forklare sig. Samtidig viser undersøgelser, at der er megen lidt dialog om religiøse eller eksistentielle emner på teenage-værelserne eller i hjemmet. Selv for præster synes dialogen svær at istandsætte i konfirmandstuen. Hvordan skabes et religiøst og eksistentielt refleksionsrum med konfirmander?

Vi ser på forskellige dialogiske tilgange og redskaber, man kan bruge til at få gang i dialogen og samtalen med unge i konfirmandstuen og mellem unge og deres forældre (refleksions-øvelser, hjemme-interview, speed-talking, team-talk, musikvideoer, High Five-øvelser, walk and talk, kropslig holdningsdannelse).

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, konsulenter