Børneliv version 2.0

Et oplæg med fokus på tweens, fritidsliv og trivsel

Hvad kendetegner aldersgruppen i 3.-5. klasse?
Hvad optager dem? Hvordan ser deres fritidsliv ud?
Hvilke voksne efterspørger de?

I foredraget vil vi forsøge at give en karakteristik af en aldersgruppe, der kan være svær at indfange og og svær at kommunikere med som voksen. Der vil være fokus på betydningen af familie, venner, valg (og fravalg) af fritidsaktiviteter, livet i det virtuelle rum; hvad der opleves her er nemlig vigtigt. Samtidig fokuseres der på, hvad forældre og andre ”tror” der er vigtigt for børnene – og der er ikke nødvendigvis noget sammenfald!

Foredraget tager afsæt i to nationale undersøgelser blandt hhv. tweens og deres forældre foretaget i hhv. 2008 og 2012 – undersøgelser, der også er med til at illustrere de aktuelle udviklingstendenser blandt tweens – f.eks. det at man er mere i kontakt med hinanden men mindre sammen i det fysiske rum!

Målgruppe: Alle, der har med 9-12-årige at gøre.