”…Der sker hele tiden noget! Det gør der bare….”

En temaformiddag med fokus på Generation Alpha, trivsel og fællesskaber

21.september i Nordea-fonden
09.00-12.00

Med jævne mellemrum er der begivenheder, der kan betegnes som ”gamechangers”, forstået som hændelser eller opfindelser, der meget håndgribeligt og helt grundlæggende ændrer præmisserne for vores liv som mennesker. En sådan begivenhed fandt sted i San Fransisco i 2007, da Steve Jobs præsenterede den første iPhone – og i den forbindelse proklamererede, at den ville ændre verden. Han fik i dén grad ret! iPhonen, andre smartphones og devices har været med til at rykke fundamentalt ved rammevilkårene for, hvordan vi som mennesker kommunikerer med hinanden.

Særligt for den kommende generation af børn og unge, der er karakteriseret ved at være vokset op med skærme som en integreret del af deres hverdag allerede fra de formative år, må lanceringen af iPhonen formodes at blive ”generationsdefinerende”. De har fået en iPad i hånden, før de kunne tale, og skærmene – i mange forskellige udgaver – er altid ved eller i hånden. En udvikling der har medført at børn og unge vokser op under nogle ændrede rammevilkår, hvor aktiviteter, relationer og identitetsmarkører i langt højere grad end tidligere, er forbundet til et online-univers.

 

Med afsæt i en ny undersøgelse foretaget blandt elever i 3.-6.kl, samt deres forældre, er ambitionen med denne temaformiddag, at komme ind i hovedet på “Generation Alpha”!:

  • Er voksne helt væk, eller….? – deres forventninger til de voksne, som er en integreret del af deres hverdag – forældre, foreningsledere, klubmedarbejdere m.v.
  • Stjernevenner, hjertevenner, venner – hvordan er vennegrupperne organiseret?
  • ”Der skal mere action på” – motiver for deltagelse i fritidsaktiviteter?
  • Hvordan ser det ud med trivslen i skolen, foreningslivet og bag skærmen?

Velkommen til ”Rapport-Release”!
Vi ser frem til en spændende formiddag, hvor vi sammen bliver klogere på de børn  og unge, der i disse år kommer ind af døren i fritids- og ungdomsklubber, musikskoler, klasseværelser og foreningslivet!

 

Praktisk info:

Program:

Temadagen vil være en blanding af oplæg, beretninger fra praksis og debat:

09.00:  Registrering + kaffe/the

09.25: : Velkomst v/Nordeafonden

09.30: Det hele kan godt føles lidt usikkert, når man står med den ene fod i barndommen og den anden i ungdommen” – Perspektiver på trivsel og fællesskaber

09.50: Debat blandt deltagerne – hvordan faciliterer vi fællesskaber, der faciliterer ”væredygtighed”?

10.10: ”Jeg skulle ud at prøve noget nyt. Der skulle mere action på!” – perspektiver på ”til-, selv-, om- og fravalg” i fritidslivet

10.35:  Fritiden som en central ”øvebane” og trivselsarena – hvordan bliver vi bedre til at formidle den fortælling –  debat blandt deltagerne

10.55: ”Forældre som managers” – perspektiver på forældres ageren i hverdagslivet, fritidslivet og det virtuelle rum

11.15  ”Stemmer fra praksis” v/ Anette S. Thorsen – direktør i BY-RUM-SKOLE og FDF-leder, Klaus Jensen, Klubpædagog, Klub Midt Roskilde, samt Åge Jakobsen, KIDS- træner Køge Svømmeklub.

11.50: Opsamling og tak for i dag

12.00: Exit

 

Tid og sted:

Tirsdag den 21.september kl 9-12 i Nordea-fonden, Heerings Gaard, Overgaden neden Vandet 11, 1414 København K

Der er lukket for tilmeldinger

Pris:

Det er gratis at deltage

Der er plads til 80 deltagere, og vi kører med ”Først til mølle”-princippet.

 

Yderligere info:

Send en mail til cur@cur.nu eller ring på 38384860.

Kontaktpersoner

Søren Østergaard
Centerchef og oplægsholder

soren@cur.nu
Tlf.: 2330 4189
Læs mere

Søren har afsæt i samfundsvidenskabelige og teologiske studier og har en ph.d. i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Søren har tidligere bl.a. arbejdet som landssekretær i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, som underviser på universiteter i såvel ind- som udland og som frafaldskonsulent i DBU København.

Sørens arbejdsområder spreder sig vidt, men med et fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

Søren prioriterer at fastholde et lokalt frivilligt engagement og har bl.a. været med til at etablere ungdomsklubber, været spejderfører og ungdomsleder og aktiv i den lokale fodboldklub.

Ved siden af arbejdet på CUR er Søren fodboldtræner.

Nanna Bugge
Projektleder, på barsel

nanna@cur.nu
Tlf.: 6131 7118
Læs mere

Nanna er cand.scient. i sociologi fra Københavns Universitet og arbejder generelt med både kvalitative og kvantitative analyser. Nanna har især beskæftiget sig med trivsel og udsathed blandt børn og unge og skrev speciale om ensomhed blandt studerende.

I sin fritid holder Nanna af at gå på eventyr i Nørrebros skjulte kroge, bage store stabler af pandekager og slænge sig i sofaen med en god roman eller dagens avis.