Måske foregår den vigtigste kamp uden for kridtstregerne

Måske foregår den vigtigste kamp uden for kridtstregerne

En rapport med fokus på frafald blandt ungdomselitespillere med anden etnisk baggrund,Rapporten er støttet af DIF, DBU, Spillerforeningen og Divisionsforeningen. (2009)

CUR har lavet flere undersøgelser om dialog og integration. Vi har for FDF undersøgt mulighederne og barrierne for et fokus på at inddrage etniske minoriteter, og vi har, med støtte fra bl.a. DUF og DIF, undersøgt de samvirkende årsager til, at etniske minoriteter i meget begrænset omfang slår igennem i topfodbold.

Som udgangspunkt gælder det, at frivillige organisationer i et større perspektiv kan medvirke til etniske minoriteters integration – i praksis kan der dog være en række muligheder og barrierer, der i praksis hindrer en større inddragelse af etniske minoriteter. Muligheder og barrierer, der ofte findes i organisationen selv f.eks. i form af, at man står lidt naturligt famlende over for dialog-opgaven.

En undersøgelse af dialog og integration i en organisation kunne dreje sig om følgende:

  • Hvilke muligheder og barrierer eksisterer der nationalt og lokalt for en større inddragelse af etniske minoriteter?
  • Hvad er mulighederne for, at man i højere grad kan inddrage forældrene med anden etnisk baggrund?
  • Hvilke, især menneskelige ressourcer, er der til rådighed i organisationen for at beskæftige sig med dialogområdet?