Gode idrætsmiljøer for drenge

Undersøgelsen 'Gode idrætsmiljøer for drenge' bidrager med viden om og perspektiver på, hvordan rammerne omkring idrætten har indflydelse på de 12-21 årige drenges til- og fravalg af foreningsidrætten.

I takt med at unge bliver ældre, vælger flere foreningsidrætten fra. Derfor har der været efterspørgsel på viden omkring de unges oplevelse af hverdagen, forventninger til og fra dem selv, samt årsagerne til, hvorfor de til- eller fravælger foreningsidrætten.

I undersøgelsen ‘Gode idrætsmiljøer for drenge’ har vi derfor fokus på, hvad der fylder i de unge drenges hverdagsliv både i og uden for deres sport. Hvor meget fylder sporten i deres hverdag, hvordan prioriteres sporten i forhold til henholdsvis skole, familie, venner, fritidsarbejde og fester? Hvad motiverer drengene til at tilvælge foreningsidrætten, og hvilke årsager kan der være til, at drengene vælger sporten fra? Det er nogle af de spørgsmål, undersøgelsen belyser.

Undersøgelsen peger på, hvordan man som forbund, forening og træner kan imødekomme drengenes behov i idræts- og foreningslivet ved at have forståelse for de unge drenges hverdagsliv og eventuelle udfordringer, de kan møde både i idrætten og i deres øvrige hverdag.

Undersøgelsen er med til at vise, hvordan man kan lykkes med at få de unge drenge til fortsat at tilvælge foreningsidrætten, og hvad det betyder for trænerens rolle og organiseringen af idrætten.

Da vi tidligere har lavet en tilsvarende undersøgelse om gode idrætsmiljøer for piger, kan denne undersøgelse også være med til at give indsigt i eventuelle forskelle mellem målgrupperne.

 

Data
Data for undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 892 drenge i alderen 12-21 år samt interviews med 36 drenge og 13 trænere landet over.
Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og seks specialforbund (SvømDanmark, Gymdanmark, Dansk Håndbold Forbund, Danmarks Ishockey Union og Bordtennis Danmark).

Videomateriale
I samarbejde med Kolibri Film har vi fået produceret tre videoer. Den første er en introduktionsvideo, som også kan ses i toppen af denne side. De øvrige to videoer er inspirationsvideoer, og kan findes på YouTube-kanalen Gode idrætsmiljøer for drenge