Hvis man er sur, så er det ikke sjovt at have time, og hvis man er glad så er det sjovt at have time…

Hvis man er sur, så er det ikke sjovt at have time, og hvis man er glad så er det sjovt at have time…

Rapport med perspektiver på samarbejde mellem skole, fritidshjem og fritidsklubber i lyset af skolereformen, Fredensborg Kommune, (2014)

CUR har stor erfaring med udvikling af samarbejde mellem skoler og klubber. I 2013 havde CUR et samarbejde med tre sjællandske kommuner omkring udvikling af fritidshjem og -klubber.

Undervejs i projekterne satte den nye folkeskolereform sit præg på forløbet. Fritidsklubberne står over for en ny virkelighed, hvor børnene skal være længere tid i skolen og har dermed kortere tid i klubben. Samtidig er der lagt op til et øget samarbejde mellem skole og klubber – og mellem lærere og pædagoger – uden at den konkrete form er angivet på forhånd.

CUR og de tre kommuner har gjort mange og gode erfaringer inden for dette krydspres mellem kultur og krav, og vi tøver ikke med at kalde os eksperter på området.

Læs mere om erfaringerne og de gode råd i to nu offentliggjorte rapporter fra de to kommuner.

Kontakt gerne CUR for at høre mere.