Mere end blot to timer

Mere end blot to timer

Alternative strukturer for konfirmandforløbet

Der er oprør i ”konfirmations-havet” rundt omkring i Danmark, når strukturerne omkring kirke, skole og konfirmandforløb ikke længere er hellige og urørlige. Det udfordrer kirken til at indgå i et samarbejde med skolerne og finde nye og konstruktive rammer omkring konfirmandforløbet.

Med udgangspunkt i en evalueringsrapport af 5 forskellige konfirmandforløb i Viborg stift, ser vi på de erfaringer og anbefalinger, man har gjort sig med alternative konfirmandforløb (vekselvirkning ml morgen/eftermiddagslektioner og temadage, tema-uge i kirken, forlængede eftermiddage m.m.)

Vi ser på:

  • anbefalinger af både strukturelle og religionspædagogisk karakter
  • vigtige kateketiske elementer i forhold til dåbsoplæring (værdiformidling, erfaringsbaseret didaktik, relationelle tilgange)
  • hvilke byggesten er vigtige at tage med i det fremtidige struktur-arbejde ?

 

Målgruppe: præster og konfirmandundervisere

 

Link til undersøgelse – her