UNDERSØGELSE - TRO OG VÆRDIER

UNDERSØGELSE - TRO OG VÆRDIER

Hvis unge skal kunne begå sig som ”religiøst myndige” individer i et globaliseret, demokratisk samfund, er det afgørende at give unge redskaber til at kunne definere sig selv i forhold til værdier, tro, religiøsitet og kristendom.

CUR tilbyder undersøgelser og projekter, der giver inspiration og redskaber til at skabe rum for eksistentiel og religiøs refleksion. Vi arbejder både kvantitativt og kvalitativt og har erfaring med projekter, der eksempelvis undersøger:

  • Hvordan skabes der dialog og eksistentielle samtaler, så unge får ”ord på, hvad de tror på”?
  • Hvordan formidles værdier med en flerdimensionel tilgang?
  • Hvad tænker børn og unge om det med Gud, religion og kirke?
  • Hvilke udviklingspotentialer er der i konfirmationsforberedelsen?

 

Vi tilrettelægger og tilpasser undersøgelser alt efter behov og kontekst. Kontakt os endelig, hvis I er interesserede i at tale med os om muligheder for en undersøgelse eller et udviklingsprojekt.

 

Tidligere og aktuelle projekter og undersøgelser:

  • Konfirmandundersøgelser ‘Millenium konfirmander’ – se her.
  • Børnekonfirmandundersøgelse Best! og Next? – se her.
  • Gymnasiepræst! – men hvordan?
  • Det med Gud – men hvordan? – se her.
  • Hvad tror du selv – og religiøs og eksistentiel refleksion – se her.
  • Ungehøringer: ‘Hvis jeg skulle bruge en præst…’ – se her.