UNDERSØGELSER AF UNGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL

UNDERSØGELSER AF UNGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL

I CUR undersøger vi aktuelle tendenser i børn og unges hverdagsliv. Viden der kan bruges aktivt af voksne i mødet med børn og unge.

Gennem kvantitative og kvalitative analyser ser vi fx på, hvordan venskaber mellem børn og unge udfolder sig, hvordan børn og unge agerer i det virtuelle rum, i fritidsklubben og i den frie fritid. Vi undersøger hvordan unge håndterer karakterræs og uddannelsesvalg, hvilke forventninger de har til fremtiden og meget andet. Se eksempler på vores undersøgelser og rapporter nedenfor.

Trivselsundersøgelse blandt elever i 3.-6. klasse for Maryfonden

Rapporten tegner et billede af, hvad børn i 3.-6. klasse bruger deres fritid på, hvordan de trives generelt og med et særligt fokus på børns fritidsliv og deres trivsel i fritidslivet.

Undersøgelsen baserer sig på en survey med 1450 besvarelser fra elever i 3.-6. klasse fordelt på 13 skoler i Danmark. Dette suppleres med otte fokusgruppeinterviews med 24 elever i alt. Desuden har 681 forældre også besvaret en survey og 12 forældre har deltaget i interviews for at supplere med et forældreperspektiv.

Rapporten søger blandt andet at blive klogere på, hvad der er vigtigt for børn til deres fritidsaktiviteter, og om de trives til deres fritidsaktiviteter. I forhold til trivselsparametre er der sat fokus på drilleri og mobning, ensomhed og stress.

Se rapport her.

Ung på Vesterbro

CUR har i efteråret 2019 gennemført en undersøgelse for Vesterbro Lokaludvalg blandt elever på 6.-9. klassetrin, der bor og går i skole på Vesterbro. Det er der kommet to udgivelser ud af: 1) en rapport, der beskriver, hvordan de unges fritidsliv ser ud og 2) et inspirationskatalog med bud på, hvordan fremtidens fritidstilbud på Vesterbro kan se ud.

Se rapport her.

Jagten på frirum

Der er sket meget siden vi i 1995 første gang spurgte udskolingsleverne om, hvad de lavede i deres fritid, hvad der var vigtigt når de ”gik” til noget, samt hvilke forventninger de havde til fremtiden. Det var lige i  slipstrømmen af Murens fald. Verden var åben, mulighederne var mange og Poul Kjøller var Gud! Siden da er der sket meget!

Rammerne omkring ungdomslivet i 2020’erne er anderledes. Individualiseringen er blevet et grundvilkår. Sikkerhedsprocedurerne i lufthavne er en konkret reminder om, at resten af verden måske ikke er helt så sikker og åben, som vi troede. Klimaforandringerne udgør et noget dystert bagtæppe for vores forventninger til fremtiden, og Poul ”has left the building”.

Se mere her.