UNDERSØGELSE - UNGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL

UNDERSØGELSE - UNGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL

CUR undersøger aktuelle tendenser i børn og unges hverdagsliv. Gennem kvantitative og kvalitative analyser ser vi fx på, hvordan venskaber mellem børn og unge udfolder sig, hvordan børn og unge agerer i det virtuelle rum, i foreningslivet og i den frie fritid. Vi undersøger hvordan unge håndterer karakterræs og uddannelsesvalg, hvilke forventninger de har til fremtiden og meget andet.

 

Se tilbud og indhold af undersøgelse til højre på siden under “Tilbud og undersøgelse”.

 

Eksempel på undersøgelser:

Trivselsundersøgelse blandt elever i 3.-6. klasse for Maryfonden. Se rapport her.

Se andre tidligere undersøgelser og rapporter her.