Skole og foreninger i bevægelse mod og med hinanden!

Skole og foreninger i bevægelse mod og med hinanden!

Udviklingsprojektet Skole og foreningsliv i bevægelse har haft fokus på at få skole og foreningsliv til at bevæge sig mod og med hinanden med henblik på, at stadig flere børn og unge oplever glæden ved at bevæge sig i skolen og i foreningslivet.

Projektet løb i perioden maj 2015 – januar 2017 med følgende formål:

  • At afdække skolereformens ’virkningshistorie’ i forhold til foreningslivet.
  • At finde lokale eksemplariske skole og foreningssamarbejder, der kan være til inspiration for både foreninger og skoler.
  • At udvikle konkrete inspirationsmaterialer og værktøjer, der medvirker til at gøre det enklere for idrætsforeninger og skoler at indgå samarbejdsprojekter, hvor bevægelse og læring er naturligt integreret.

Undersøgelsernes empiri stammer fra følgende undersøgelser:

Samarbejdet mellem skole og idrætsforeningerne – status efter ét år med folkeskolereformen

En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i sommeren 2015 med fokus på at afdække samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger.

Udviklingsprojektet Skole og foreningsliv i bevægelse – et samarbejde mellem DIF, DGI og CUR og støttet af Nordea Fonden – har fokus på at få skole og foreningsliv til at bevæge sig mod og med hinanden med henblik på at stadigt flere børn oplever glæden ved at bevæge sig.

Se alle artikler

Publikationer

Skole og foreninger i bevægelse mod og med hinanden!
Læs hele rapporten
Slides fra konference januar 2017
Link til youtube: Piger der tør
Baggrundsnotat
Introduktion
Foreløbig rapport
"Det giver nok ikke mening at sidde og vente på skolen ringer..."