Tro og værdier

Tro og værdier

De unge skal rustes til at finde deres tro og værdier

Hvis unge skal kunne begå sig som ”religiøst myndige” individer i et globaliseret, demokratisk samfund, må det kirkelige arbejde være med til at give unge redskaber til at kunne definere sig i forhold til tro, religiøsitet og kristendom.

‘Religionspædagogiske’ projekter i CUR kan have mange forskellige afsæt:

– Hvordan skabes der dialog og eksistentielle samtaler, så unge får ”ord på, hvad de tror på”? Unges gudsbilleder og gudsopfattelser i en globaliseret og digitaliseret verden? Praktiske/kreative tilgange til kristendomsformidling. Mulighederne i en kropslig implementering af kristendom? Udviklingspotentialer i konfirmandundervisningen?

Øvrigt